Jak przygotować się do otwarcia lokalu mimo obostrzeń / lockdownu / zakazów? | PODCAST 48

author: Radek Klimek

Jeżeli zastanawiasz się jak przygotować swój biznes do otwarcia mimo rządowych zakazów i obostrzeń wynikających z lockdownu – w tym odcinku znajdziesz najważniejsze informacje jak się do takiego otwarcia przygotować i czego się spodziewać. Odcinek ma formę wywiadu, ze współautorem bloga, radcą prawnym, Jerzym Josse.

Jak otworzyć firmę mimo lockdownu / obostrzeń – przesłuchaj i pobierz podcast:

Uwaga! Spisana niżej treść jest czym innym niż nagranie. NIE JEST transkrypcją odcinka. Jest jego parafrazą i streszczeniem. Wybrałem najbardziej istotne fragmenty wypowiedzi Jurka i starałem się je streścić.

Geneza odcinka – lockdown, obostrzenia i biznes – o czym opowiemy?

Dlaczego zdecydowaliśmy się nagrać ten podcast?

Mimo tego, że od zarania dziejów podkreślaliśmy w misji, że będziemy apolityczni i będziemy się starali popierać / krytykować żadnej partii politycznej, doszliśmy do momentu, gdy trzeba to postanowienie nieco naruszyć. Bezpośrednim impulsem była zapowiedź, że od lutego obostrzenia dla konkretnych branż będą dalej przedłużone.

Nagrywamy ten odcinek, bo uważam, że obecna polityka rządu sprowadzi ekonomiczną zagładę na małych polskich przedsiębiorców.

Mimo roku trwania pandemii koronawirusa mamy do czynienia z kompletnym chaosem informacyjnym, nieprzemyślanymi i niezrozumiałymi decyzjami oraz ignorowaniem i lekceważącym traktowaniem właścicieli małych firm.

Wymieniać można by długo: od budującego serce zrywu narodowego i zrozumienia sytuacji na wiosnę, poprzez radosne obwieszczenia, że pokonaliśmy epidemię, zachęty do uczestnictwa w wyborach, wydawanie bonów turystycznych, obnażenie bezradności systemu na jesień, zamykanie z dnia na dzień całych branż, nieprzestrzeganie własnych założeń i obietnic, oderwanie od liczb, aż po regularne przedłużanie obostrzeń, bez jakichkolwiek informacji do kiedy mają trwać.  

Ponadto – mimo uniemożliwienia prowadzenia dzialalności gospodarczej, oczekuje się od przedsiębiorców, że będą ponosić daniny na rzecz państwa – takie jak składki ZUS, akcyzy, koncecje, konieczność zakupu kas fiskalnych.

Obawiam się tego, że odpowiedzialność za wyższą niż zwykle śmiertelność, zapełnione szpitale, przedłużanie obostrzeń i coraz większy chaos w kraju, będzie przerzucana nie na tych, którzy stanowią wadliwe prawo (które potem sami łamią), ale na osoby, które walczą o przetrwanie swoich biznesów.

A patrząc na skalę zaniedbań i jakiegokolwiek braku odpowiedzialności rządzących, uważam takie podejście za wyjątkowo cyniczne.

W tej sytuacji, gdy zamknięcie zostało przedłużone o kolejne dwa tygodnie, postanowiliśmy, że też postaramy się dołożyć swoją cegiełkę do akcji #otwieraMY i przygotujemy serię materiałów, które, mamy nadzieję, okażą się pomocne.

Co znajdziesz w tym odcinku?

Odpowiemy na najważniejsze i podstawowe pytania dotyczące tego, jak może zachować się aparat państwowy wobec osoby, która zdecydowała się otworzyć biznes mimo obostrzeń.

Oprócz tego w rozbudowanym wstępie opowiemy dlaczego te obostrzenia są bezprawne i jak wygląda kwestia ustaw i Konstytucji.

Przede wszystkim udzielimy odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Czy otwierając lokal łamię prawo?
 • Czy lockdown jest legalny i zgodny z prawem?
 • Jakie przepisy prawa i konstytucji naruszył rząd?
 • Dlaczego Rząd nie wprowadził stanu klęski żywiołowej?
 • Dlaczego ten chaos prawny jest partii rządzącej na rękę?
 • Jak wygląda wizyta sanepidu?
 • Jak wygląda wizyta policji?
 • Czy mogę nagrywać interwencję policji / inspekcję sanepidu?
 • Jak wygląda proces odwołania od decyzji sanepidu?
 • Jak przygotować się do kontroli policji / sanepidu?
 • Czy muszę zapłacić mandaty? Kto pobiera środki z konta?
 • Czy mogę być skontrolowany kilka razy?
 • Czy sąd administracyjny uchyli decyzję sanepidu?
 • Czy jeżeli otworzę biznes, zostaną mi zabrane środki z dofinansowań?

Do kogo kierujemy podcast?

Podcast kierujemy do przedsiębiorców, którzy nie chcą czekać na kolejną sesję przedłużeń obostrzeń i mimo zakazów chcą otworzyć swoje firmy, w szczególności:

 • Restauracje, puby, knajpy, kawiarnie
 • Hotele, pensjonaty, domki fitness
 • Siłownie, kluby sportów walki, kluby fitness
 • Miejsca związane z rozrywką

Materiał ma charakter ewolucyjny – będziemy go uzupełniali o infografiki i wzory dokumentów, dlatego najlepiej zapisać się na newsletter lub śledzić naszą stronę na Facebooku, by nie przegapić nowych rzeczy.

Jeżeli masz pytania dotyczące zamknięcia firmy, obostrzeń, lockdownu – zadaj je w komentarzu, postaramy się na nie odpowiedzieć.

Nagramy też drugi odcinek, dotyczący tego jak wygląda kwestia odszkodowania skarbu państwa za lockdown i jak do takiej rozprawy się przygotować.

W dalszej części artykułu znajdziesz spisane streszczenie odcinka (najważniejsze rzeczy wybrane z podcastu), nagranie w formie mp3 do pobrania na dysk, linki do stron z podcastami, gdzie można go przesłuchać online  i nagranie wraz z prezentacją na YouTube. Szczegóły w spisie treści – sprawdź niżej.

Spis Treści
Zwiń
Rozwiń

Czy lockdown i zamknięcie branż jest zgodne z prawem?

Obowiązująca w naszym kraju Konstytucja z kwietnia 97 r. w art. 228 i następne reguluje problematykę stanów nadzwyczajnych. Przepisy te są jednoznaczne i w zasadzie nikt nie powinien mieć problemów z ich zrozumieniem.

Żeby nie być gołosłownym przeczytam art. 228 ust. 1 konstytucji: W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

Każdy stan nadzwyczajny uregulowany jest ustawą, która precyzuje jakie prawa obywatelskie mogą być ograniczane.

Epidemię można zakwalifikować jako katastrofę naturalną wobec tego rząd mógł wprowadzić stan klęski żywiołowej.

W ustawie o stanie klęski żywiołowej w art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 do dyspozycji Rządu oddaje się prawo do zawieszenia lub zakazania prowadzenia działalności określonego rodzaju.

Stan klęski żywiołowej można wprowadzić na 30 dni i przedłużyć za wyłączną zgodą Sejmu.

Z nieznanych nam powodów Rząd i stojąca za nim partia Prawo i Sprawiedliwość postanowiła pójść zupełnie inną drogą.

Ocena dlaczego ta droga okazała się bezprawną wymaga analizy zastosowanych środków, które w opinii rządu miały ograniczyć i zatrzymać epidemię.

Aktem prawnym na podstawie, którego Rząd postanowił walczyć z epidemią jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na podstawie przepisów tej ustawy został przez Ministra Zdrowia ogłoszony najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a później stan epidemii.

Przepisy tejże ustawy zostały zmienione już w trakcie pandemii pierwszą ustawą antycovidową (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.). Przy okazji powiem, że ustawa ta została od tego czasu zmieniona kilkanaście razy, a niektóre jej przepisy kilkadziesiąt razy (!!!).

W skutek zmiany dopisano do ustawy art. 46a dający Radzie Ministrów (Rządowi) uprawnienie do określania kolorowych stref (nie mylić ze strefami wolnymi od LGBT) i stosowania do nich – jak tu zostało nazwane – „rozwiązań”.

Katalog rozwiązać dopisany został zaś w art. 46b i znalazło się w nim m.in. czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności gospodarczej. Wcześniej ustawa nie dawała takich możliwości.

Na podstawie wspomnianych przepisów Rząd wydawał rozporządzenia (których było już kilkanaście i wszystkie po kilka razy zmieniane, w tym zmieniane w sposób absolutnie szokujący, czyli z wsteczną mocą obowiązywania) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 r., które zakazuje prowadzenia działalności przez przedsiębiorców z branż rozrywkowej, gastronomicznej, rekreacyjnej i hotelarskiej.

Bezprawność regulacji Rządowych występuje na dwóch płaszczyznach:

pierwsza płaszczyzna to oczywista sprzeczność z przepisami Konstytucji:

 • Naruszony został art. 22 Konstytucji który stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Tu mamy do czynienia z rozporządzeniami
 • Naruszone zostały również przepisy konstytucji o stanach nadzwyczajnych, bo tylko w ich trakcie można ograniczać podstawowe prawa i wolności obywatela. Zgodnie z podstawową zasadą

Druga płaszczyzna to sprzeczność rozporządzenia z ustawą:

Art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dopisany już w trakcie epidemii, daje Rządowi możliwość jedynie do czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

W ramach praktycznych podstaw prawoznawstwa prosimy wszytskich czytelników o porównanie uprawnienia do „czasowego ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców” do zastosowanego w rozporządzeniu obowiązku: „do dnia 14 lutego 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu (…).

Nie trzeba być prawnikiem, aby na własne oczy przekonać się, że Rząd nie stosuje „ograniczenia”, tylko „zakaz”. Dla każdego powinno być jasne, że ograniczenie to działanie pod pewnymi warunkami, a zakaz to obowiązek powstrzymania się od jakiś czynności.

Dlaczego rząd nie wprowadzi stanu klęski żywiołowej?

Prawdopodobnie czyni to z kilku względów, niestety, głównie politycznych:

 • Najważniejszym czynnikiem wydaje się być kwestia odszkodowań – za zamknięcie biznesów w trakcie stanu nadzwyczajnego, droga do ich uzyskania dla przedsiębiorców byłaby bardzo łatwa. A konieczność wypłaty wielomilionowych odszkodowań może zachwiać budżetem i oznaczać, że będzie trzeba zrezygnować z części programów socjalnych, które są generatorem głosów dla obecnie rządzących
 • Wprowadzając stan klęski żywiołowej na wiosnę ubiegłego roku, rządząca partia nie mogłaby przeprowadzić wyborów prezydenckich w odpowiednim terminie – gdy mamy do czynienia ze stanem klęski żywiołowej wybory należy przesunąć. Zakładając, że stan klęski żywiołowej zostałby zakończony (co wątpliwe) wybory wypadałby w okresie nasilenia skutków epidemii koronawirusa SARS COVID-19, a notowania obecnie urzędującego Prezydenta, który jest odpowiedzialny za błyskawiczne podpisywanie wszystkich ustaw koalicji Prawa i Sprawiedliwości, byłyby na tyle niskie, że nie pozwoliłby mu wygrać.
 • Bez stanu nadzwyczajnego Rząd może stosować te restrykcje w sposób uznaniowy przez czas nieokreślony – może je nawet przedłużyć, używając dowolnej argumentacji, gdy pandemia wygaśnie.
 • Stan nadzwyczajny wymaga sprawozdawczości – by go przedłużyć o kolejne 30 dni Premier oraz poszczególni Ministrowie musieliby składać wyjaśnienia przed Sejmem, przedstawiać dane i liczby  na podstawie jakich podejmują decyzje. Obecny chaos prawny zwalnia ich z tego obowiązku. W takich warunkach rządzi się nie tylko dużo wygodniej, ale też bez jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Jak wygląda dotychczasowe orzecznictwo w sprawie nakładanych kar administracyjnych i mandatów? Czy sądy uchylają czy akceptują te decyzje?

Na dzień nagrywania podcastu, tj. 31 stycznia 2021 roku, nie było informacji o tym, aby choć jedna kara sanepidu została utrzymana w mocy, podobnie jak mandaty karne wystawiane przez policję.

Sądy masowo uchylają kary, nakazując zwrot środków przedsiębiorcom.

Jak przygotować się do otwarcia biznesu do strony praktycznej?

Proponowałbym zastosować wszystkie reżimy sanitarne, które były rekomendowane przez sam rząd. Jak już decydujemy się na otwarcie restauracji / pensjonatu / hotelu / klubu fitness to proponowałbym, aby faktycznie pilnować tych reżimów, w szczególności względem naszych pracowników i klientów.

Musimy umieć pokazać, że mimo tego, że rząd nie przestrzega prawa – my się do niego stosujemy (to może być ważne w kontekście spraw sądowych – również tych dotyczących przyszłego odszkodowania).

Jeżeli chodzi o branże związane z gastronomią i hotelarstwem, wytyczne dalej znajdują się na stronach rządowych:

Zdecydowałem się otworzyć lokal – co teraz się stanie?

Za chwilę odwiedzi Cię policja, a być może policja wraz z sanepidem. Musisz być przygotowany na kontrolę. Dobrze, by w lokalu znajdowała się osoba, która nagra jej cały przebieg.

Mimo buzujących emocji, należy bezwzględnie zachować spokój i kulturę. Pamiętaj, że kontrolujący (policjanci, pracownicy sanepidu) to też są ludzie, którzy muszą wykonywać swoje obowiązki, bo takie dostali polecenie służbowe, a nasze zachowanie będzie oceniane w Sądzie.

Zapewnij sobie spokojną przestrzeń do rozmowy – zaproś kontrolujących na zaplecze lub przed lokal. Unikaj antagonizowania przeciwko nim klientów.

Bądź miły i uprzejmy, a z pewnością obronisz się w Sądzie. Dla sanepidu miej przygotowane pisemne oświadczenie lub ściągawkę, którą podyktujesz do protokołu. Sanepidowi zgłoś, że chcecie zostać poinformowani o przebiegu postępowania administracyjnego. Mandatu karnego nie przyjmuj, poproś policję o wypisanie wniosku o ukaranie.

Jak wygląda procedura ukarania, kto mnie może ukarać i za co?

Jeżeli otworzyłeś / otworzyłaś swój lokal i przyjmujesz w nim klientów, łamiąc obostrzenia – możesz za to działanie otrzymać kary od dwóch instytucji: sanepidu i policji.

Sanepid wydaje decyzję w której wymierza karę pieniężną od 10.000 do 30.000 zł. Niestety decyzja objęta jest rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że środki zostaną zablokowane na Twoim koncie (jeżeli tam się znajdują). Trzeba będzie ją zapłacić i w tym samym czasie się odwoływać. Środki zostaną Ci zwrócone po uchyleniu decyzji przez Sąd Administracyjny.

Mandat wymierza Policja do wysokości 500 zł. Jeśli nie zgadzasz się z mandatem to pod żadnym pozorem nie możesz go przyjąć! Odmowa przyjęcia mandatu powoduje konieczność złożenia przez policję wniosku o ukaranie do sądu. Przyjęcie mandatu kończy postępowanie mandatowe i nie będziemy mogli się odwoływać (jest to możliwe wyłącznie w precyzyjnie wskazanych przypadkach!)

Jak zachować się podczas kontroli sanepidu / policji?

Jak rozmawiać z kontrolującymi? Co mówić? Czy i jak dokumentować wizytę?

Krok 1 – przygotuj oświadczenie dotyczące przyczyn otwarcia lokalu

Zanim dojdzie do kontroli policji lub sanepidu, przygotuj sobie gotowe oświadczenie, które przekażesz sanepidowi i policji, w formie uzasadnienia, co pchnęło Cię by otworzyć działalność.

Powinny się w nim znaleźć następujące elementy:

 • Opisanie jak przestrzegamy reżimów sanitarnych, wskazanych bezpośrednio przez rząd (dostępność środków do dezynfekcji, przeszkolenie pracowników, zachowanie odstępów, liczby osób osób w lokalu, wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja stołów, zabezpieczenie kadry w maseczki i środki bezpieczeństwa),
 • Zaznaczenie czynników ekonomicznych, które nas do tej decyzji pchnęły (konieczność utrzymania siebie, swojej rodziny, pracowników, ich rodzin, firmy),
 • Wskazanie podstaw prawnych – i powołać się na bezprawność sytuacji (niezgodność z Konstytucją i sprzeczność rozporządzenia z ustawą) – o czym pisaliśmy wyżej,
 • Pokazanie, jak niewystarczającą pomoc od państwa otrzymaliśmy, w stosunku do wymienionych wyżej kosztów.

Ważne, żeby to co przedstawiamy w oświadczeniu miało pokrycie w faktach i rzeczywistości!

Oświadczenie jest nam potrzebne, by pokazać Sądom, które tą sprawą będą się zajmować, co nami powodowało, gdy otwieraliśmy lokal, tak by wyroki były dla nas korzystne.

Jeżeli chodzi o kontrolę policji:

Wybranie drogi konfliktu i niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy, może zaognić sytuację. Jeżeli goście spokojnie spędzają w Twoim lokalu czas, jedyne uprawnienie Policji to spisanie ich danych (i policjanci mogą to zrobić).

Policja działa w ramach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, więc ma prawo podjąć czynności wyjaśniające. Jako właściciel lokalu musimy się tu wykazać dyplomacją i wziąć na siebie ciężar rozmowy.

Proponujemy działać wg schematu:

 1. Przedstawić się, okazać dowód osobisty;
 2. Zachowywać się kulturalnie i spokojnie;
 3. Poinformować, że będziemy nagrywali interwencję lub będzie to robił ktoś inny (zachowaj nagranie, przyda się podczas rozprawy w sądzie);
 4. Poprosić o wskazanie powodów interwencji;
 5. Zażądać przyjęcia naszego gotowego oświadczenia z adnotacją na kopii, że się taki dokument złożyło;
 6. Jeżeli nie chcą przyjąć oświadczenia – zażądajmy podyktowania i zaprotokołowania jego treści;
 7. Zażądać protokołowania czynności, jeśli takowe policja chce przeprowadzić i zanotowania w protokole imion, nazwisk i nr odznaki wszystkich funkcjonariuszy biorących udział w akcji;
 8. Wyjaśnić, z jakich powodów funkcjonujemy;
 9. Wyjaśnić wprowadzone zasady sanitarne;
 10. Nie przyjmować mandatu – żądaj wypełnienia wniosku o ukaranie do sądu.

Jeżeli chodzi o kontrolę sanepidu:

Droga kontroli sanepidu wygląda następująco:

 1. Przyjdzie urzędnik z gotową informacją o wszczęciu postępowania. Powinien podać podstawę dotyczącą tego co i na jakiej podstawie chce skontrolować.
 2. Sporządzi protokół z kontroli i poprosi o podpisanie się pod tym protokołem.
 3. Pamiętajmy, bo do protokołu załączyć lub dopisać przygotowaną wcześniej treść oświadczenia.
 4. Na podstawie zebranych informacji i protokołu sanepid przygotuje decyzję dotyczącą nałożenia kary.
 5. Gdy sanepid przygotuje decyzję, powinien nas o tym poinformować korespondencyjnie – byśmy mieli możliwość zapoznania się z materiałem i przedstawieniem swojego stanowiska.
 6. Sanepid MUSI nas zawiadomić o tym, że wszczyna postępowanie.
 7. Po przeprowadzeniu postępowania sanepid wydaje decyzję.
 8. Od tej decyzji możemy odwołać się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 9. Na jego decyzję, przysługuje nam skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ważne!

Policja może na nas nałożyć mandat karny od razu w trakcie interwencji, natomiast sanepid – dopiero po pewnym czasie, po kontroli i sporządzeniu protokołu.

Dostałem mandat od policji, co dalej?

Jeżeli przyjąłeś / przyjęłaś mandat – tak naprawdę kończysz postępowanie mandatowe, odwołanie się od niego jest praktycznie niemożliwe.

Jeżeli nie przyjąłeś / przyjęłaś mandatu – policja musi złożyć wniosek o ukaranie do sądu karnego.

Sąd karny wyda wyrok nakazowy – wyrok zostanie doręczony, ale treść orzeczenia z wysokim stopniem prawdopodobieństwa będzie mówiła o tym, że mandat został uchylony.

Jeżeli mandat zostałby utrzymany w mocy, od wyroku nakazowego przysługuje nam złożenie sprzeciwu.

Napisanie sprzeciwu oznacza, że sąd musi prowadzić sprawę w normalnym trybie – wtedy będzie musiał Cię wezwać, musisz się stawić i wyjaśnić sytuację oraz wiedzę na rozprawie sądowej. Wtedy już obowiązkowo w towarzystwie adwokata lub radcy prawnego.

Jednakże, co jeszcze raz podkreślamy, na dzień 31.01.2021 – nieznane nam były przypadki, gdy sąd karny nie uchylił tego wniosku.

Dostałem karę sanepidu, co dalej?

Jeżeli w związku z kontrolą, została na nas nałożona kara, powinniśmy:

 1. Od decyzji Powiatowego Inspektora Sanepidu odwołać się Wojewódzkiego Inspektora Sanepidu.
 2. Od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanepidu złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny zbada czy wydane decyzje były zgodne z obowiązującym prawem, a w świetle dotychczasowych orzeczeń, możemy być pewni, że je uchyli, umorzy postępowanie w całości.

Niestety, należy pamiętać o dwóch rzeczach:

 1. Jeżeli dostaniemy karę od sanepidu – jest ona objęta rygorem natychmiastowej wykonywalności. Oznacza to, że musimy ją zapłacić do 7 dni. Jeżeli tego nie zrobimy, sanepid wyda tytuł wykonawczy i przekaże go Urzędowi Skarbowemu do egzekucji. Środki na naszych firmowych kontach zostaną zajęte od razu przez Urząd Skarbowy.
 2. Jeżeli środków pienieążnych nie mamy – nasze konta bankowe zostaną zablokowane. Pamiętajmy jednak, że uprawnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (który ma się zająć egzekucją) są węższe niż uprawnienia komornika co do możliwości egzekucji.
 3. Oczekiwanie na wyrok sądu może trwać nawet kilka miesięcy i do tego czasu nie będziemy mogli korzystać z zablokowanych środków.

Więcej o temacie spraw sądowych opowiemy w kolejnej części podcastu.

Ważne! Uważnie czytaj wszystkie pouczenia na dokumentach – znajdziesz tam informacje dotyczące terminów i sposobów odwołań.

Czy nagrania z interwencji mogę udostępnić w internecie?

Możesz nagrywać interwencję i twarze funkcjonariuszy.

Natomiast, jeżeli chcesz je upublicznić, może się okazać, że jeżeli ktoś z funkcjonariuszy jest obrażany na nagraniu – może dojść kwestia ochrony jego wizerunku. Dlatego, jeżeli chcesz je udostępnić – najbezpieczniej będzie bez to zrobić pokazywania twarzy funkcjonariuszy.

Nagranie w całości możesz wykorzystać później w sądzie jak dowód.

Nagrywanie jest również istotne, by dopełnić wszystkie kroki, o których wyżej mówiliśmy – kwestię przekazania oświadczenia lub jego zaprotokołowania, tak by mieć dowód, że policjanci dopełnili czynności służbowych.

Czy sanepid może kazać mi zamknąć lokal?

Za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia działalności Sanepid może jedynie nałożyć karę pieniężną, nie może zamknąć lokalu.

Natomiast pojawiają się głosy, że być może Sanepid będzie próbował przeprowadzać inne, standardowe kontrole, które leżą w jego kompetencji, tak by maksymalnie utrudnić prowadzenie biznesu.

W takim wypadku musimy zadbać o przestrzeganie „zwykłych” norm higienicznych / sanitarnych, ważność dokumentów, jak to miało miejsce w czasach przed pandemią SARS COVID-19 i codziennym prowadzeniu lokalu.

Czy codziennie mogę mieć nową kontrolę i nowy mandat?

Niestety, teoretycznie tak, choć byłoby to kolejne kuriozum prawne. W takim wypadku należy powielać powyższe schematy zachowań, niestety musimy się liczyć też z tym, że nałożone kary będą się multiplikować.

Czy mogą mi postawić zarzuty karne (za narażenie zdrowia / życia ludzi)?

Jerzy, jako radca prawny nie jest karnistą, ale nie wyklucza takiej możliwości. Niestety, trzeba się z tym liczyć, tym bardziej, że w mediach pojawiają się sygnały, że Rząd planuje zaangażować cały aparat państwowy do stłamszenia rebelii przedsiębiorców. Tym bardziej, że rządzący z racji ostatnich zmian strukturalnych mogą wywierać większą presję na działania prokuratury.

W takim wypadku organy ścigania będą musiały przeprowadzić całą procedurę łącznie z przedstawieniem nam zarzutów i wniesieniem aktu oskarżenia. W takim przypadku powinniśmy się niezwłocznie skontaktować z adwokatem lub radcą prawnym – warto na wszelki wypadek, zanim otworzymy lokal, ustalić sobie do kogo zwrócimy się jeżeli (niestety) taka sytuacja będzie miała miejsce, by potem nie szukać na gorąco.

Ta sytuacja pod względem prawnym jest tym bardziej wątpliwa, gdyż musimy mieć na uwadze, że za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów grożą jedynie mandaty karne.

Co jeżeli zaczynają mnie kontrolować inne służby?

Media przekazują informacje, że rząd chce zaangażować cały aparat państwowy do kontroli niepokornych przedsiębiorców, tak by maksymalnie im utrudnić życie.

Ma w nich uczestniczyć ZUS, Urząd Skarbowy, Sanepid i Straż Pożarna.

Niestety, nie mamy na to wpływu i nie możemy zabronić tych kontroli. Natomiast wszystkie powinniśmy dokumentować i zbierać dowody – dlatego, że przydadzą nam się w trakcie spraw sądowych – również tych o o odszkodowanie.

By wymusić działanie wadliwego prawa, państwo nie może nękać w tym celu osób prowadzących działalność gospodarczą naciskami z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi.

Czy jeżeli otworzyłem biznes, czy mogą mi zostać zabrane dotacje i dofinansowania z tarcz?

Z ustaw, które Jerzy przejrzał, wychodzi, że nie ma takiej możliwości.

By tak się stało, musiałby być nowy akt prawny, działający z mocą wsteczną – a więc byłoby to kolejne, rażące naruszenie prawa i zasadę lex retro non agit – czyli prawo nie może działać wstecz.

Oświadczenie Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialnego za rozdysponowanie dotacji, wskazuje, że ograniczenia i zakazy muszą być przestrzegane na dzień złożenia wniosku.

Krótko mówiąc – liczy się dzień wnioskowania o subwencję.  

Jednakże, może być tak, że PFR może nam uchylić taką subwencję, jeżeli naruszymy regulamin dotyczący jej przyznania.

Natomiast jeżeli Sąd Administracyjny, uchyli nam karę (czyli stwierdzi, że działaliśmy zgodnie z prawem), PFR utraci przesłankę wypowiedzenia umowy.

Wtedy wypowiedzenie umowy stanie się bezskuteczne, a my będziemy mogli żądać wypłaty tej subwencji lub odszkodowania, że ta subwencja została  nam zabrana.  

Przesłuchaj odcinek na YouTube:

Przydatne linki:

Sprawdź wytyczne Rządu dotyczące spełniania obostrzeń sanitarnych (przydadzą się do stworzenia oświadczenia):

Pobierz podcast w mp3:

Pobierz 48 odcinek podcastu

Gdzie słuchać moich podcastów?

Gdzie znajdziesz więcej materiałów z Sardynek?

Ważne! Informacje o zmianach i o drugim odcinku – odszkodowanie za lockdown

Ten artykuł będzie aktualizowany i zmieniany, dostarcyzmy też wzory dokumentów, o których piszemy w treści – będą do pobrania za darmow Strefie Sardynek. Ponadto przygotujemy też odcinek dotyczący tego, jak przygotować się batalii sądowej, by otrzymać odszkodowanie za lockdown.

Jeżeli chcesz o tym otrzymać informację – polub nasz profil na Facebooku, a najlepiej – zapisz się na newsletter.

Sprawdź inne artykuły związane z tematyką pandemii i koronawirusa oraz prawem pracy:

Masz pytania dotyczące obostrzeń / zamknięcia firmy?

Temat jest bardzo obszerny i „płynny”. Może się pojawić dużo nowych kwestii, wątpliwości, pytań. Nie sposób poruszyć wszystkich zagadnień związanych z tematem lockdownu, pandemii i obostrzeń. Jeżeli masz jakies pytania dotyczące tych kwestii, coś jest niejasne, coś należy doprecyzować – pytaj w komentarzu. Jerzy postara się odpowiedzieć.

Jeżeli trafiłeś / trafiłaś na jakieś ciekawe przykłady / materiały o tym jak przesiębiorcy sobie radzą z obostrzeniami – podeślij link w wiadomości lub w komentarzu – udostępnimy je innym.

O autorze – Radek Klimek
$s
Tworzę treści. Jestem mistrzem w opowiadaniu, wymyślaniu i ubarwianiu historii.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się do newslettera, otrzymuj informacje o nowych artykułach, odbierz dostęp do ponad 60 wzorów dokumentów, szablonów, grafik i Exceli.

Zostaw komentarz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pobierz darmowy, gotowy wzór polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronę internetową małej firmy, strony autorskiej lub bloga.

Uzupełnienie wzoru zajmie Ci kilka minut. Wystarczy wpisać w nim Twoje podstawowe dane.
Nasz wzór polityki prywatności jest prosty, czytelny, ZAWSZE aktualny, 100% zgodny z prawem.

Cześć jestem Radek i witam Cię na blogu SardynkiBiznesu.pl! Znajdziesz tu artykuły poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z prowadzeniem małej firmy: marketing, prawo, księgowość, public relations, zarządzanie i IT. Mamy nadzieję, że dzięki nam oszczędzisz dużo nerwów, czasu i pieniędzy, a prowadzenie biznesu stanie się prostsze. Więcej

Dołącz do KursoWyzwania!

Wypełnij formularz:

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE .

Strona internetowa Sardynkibiznesu.pl wykorzystuje pliki cookie, które mogą być wykorzystywane przez firmy badawcze i reklamowe w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu. Więcej informacji o plikach cookies .

Techniczne Pliki Cookies są wykorzystywane do prawidłowego działania portalu i bezpiecznej komunikacji zwrotnej z klientami. Ich użycie jest niezbędne do funkcjonowania serwisu sardynkibiznesu.pl.

Analityczne Pliki Cookies pozwalają zbierać informacje o interakcjach oraz zachowaniach użytkowników w naszym serwisie.

Reklamowe Pliki Cookies służą do dostosowania reklam oraz treści wyświetlanych użytkownikowi na naszej stronie lub stronach naszych partnerów reklamowych.