1. Przychód – są to wszystkie korzyści materialne (w 99% przypadków będą to pieniądze) w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dochód – jest to kwota, którą otrzymujemy odejmując koszty prowadzenia działalności od naszych przychodów.

3. Ubezpieczenie społeczne – składki opłacane przez właściciela firmy. W skład tego ubezpieczenia wchodzą składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa. Nie jest obligatoryjne jeśli prowadząc działalność gospodarczą otrzymujemy dodatkowo przychód z innego źródła (tj. umowa o pracę, zlecenie, renta, emerytura itp.) będący kwotą równą bądź wyższą minimalnego krajowej wynagrodzenia.

4. Ubezpieczenie zdrowotne – obligatoryjne opłacana składka przez właścicieli firm. Opłacającemu tę składkę przysługują publiczne świadczenia zdrowotne.

5. VAT – inaczej podatek od towarów i usług. Podatek płacony wyłącznie przez osoby zarejestrowane jako VAT-owcy. Może być opłacany raz w miesiącu bądź raz na kwartał.

6. Podatek dochodowy – podatek będący wynikiem danego, osiągniętego dochodu w konkretnym okresie (DOCHÓD = PRZYCHÓD – KOSZTY). Może być opłacany raz w miesiącu bądź raz na kwartał.

7. Faktura kosztowa – faktura zakupu rzeczy lub usługi, będąca kosztem poniesionym w ramach prowadzenia działalności.

8. Faktura zaopatrzeniowa – faktura kosztowa, świadcząca o zakupie towaru handlowego. WAŻNE!  Towar handlowy to nie tylko fizyczne produkty sprzedawane np. sklepie, ale i produkty kupowane do wykonania niektórych usług. (np. fryzjerzy – farby do włosów)

Pobierz darmowy, gotowy wzór polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronę internetową małej firmy, strony autorskiej lub bloga.

Uzupełnienie wzoru zajmie Ci kilka minut. Wystarczy wpisać w nim Twoje podstawowe dane.
Nasz wzór polityki prywatności jest prosty, czytelny, ZAWSZE aktualny, 100% zgodny z prawem.

Cześć jestem Radek i witam Cię na blogu SardynkiBiznesu.pl! Znajdziesz tu artykuły poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z prowadzeniem małej firmy: marketing, prawo, księgowość, public relations, zarządzanie i IT. Mamy nadzieję, że dzięki nam oszczędzisz dużo nerwów, czasu i pieniędzy, a prowadzenie biznesu stanie się prostsze. Więcej