1. Przychód – są to wszystkie korzyści materialne (w 99% przypadków będą to pieniądze) w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dochód – jest to kwota, którą otrzymujemy odejmując koszty prowadzenia działalności od naszych przychodów.

3. Ubezpieczenie społeczne – składki opłacane przez właściciela firmy. W skład tego ubezpieczenia wchodzą składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa. Nie jest obligatoryjne jeśli prowadząc działalność gospodarczą otrzymujemy dodatkowo przychód z innego źródła (tj. umowa o pracę, zlecenie, renta, emerytura itp.) będący kwotą równą bądź wyższą minimalnego krajowej wynagrodzenia.

4. Ubezpieczenie zdrowotne – obligatoryjne opłacana składka przez właścicieli firm. Opłacającemu tę składkę przysługują publiczne świadczenia zdrowotne.

5. VAT – inaczej podatek od towarów i usług. Podatek płacony wyłącznie przez osoby zarejestrowane jako VAT-owcy. Może być opłacany raz w miesiącu bądź raz na kwartał.

6. Podatek dochodowy – podatek będący wynikiem danego, osiągniętego dochodu w konkretnym okresie (DOCHÓD = PRZYCHÓD – KOSZTY). Może być opłacany raz w miesiącu bądź raz na kwartał.

7. Faktura kosztowa – faktura zakupu rzeczy lub usługi, będąca kosztem poniesionym w ramach prowadzenia działalności.

8. Faktura zaopatrzeniowa – faktura kosztowa, świadcząca o zakupie towaru handlowego. WAŻNE!  Towar handlowy to nie tylko fizyczne produkty sprzedawane np. sklepie, ale i produkty kupowane do wykonania niektórych usług. (np. fryzjerzy – farby do włosów)