Wezwanie do zapłaty i odzyskanie należności w małej firmie | Wzór, instrukcja postępowania

author: Jerzy Stanisław Jossé

No i stało się! Nadchodzi 10 dzień miesiąca, a ty nerwowo spoglądasz na rejestr przelewów przychodzących. Kontrahent miał ci zapłacić już kilka dni temu, ale z jakiś powodów nic od niego nie wpływa. Telefony nie pomagają, skrzynka mailowa zaspamowana i dalej nic! Dłużnik udaje, że nie istnieje. Najwyższa pora rozpocząć działania windykacyjne.

Uwaga! AKTUALIZACJA ARTYKUŁU!  Wzory dokumentów oraz treść całości jest zgodna ze stanem prawnym na dzień 01.01.2020.

Wezwanie do zapłaty – co znajdziesz w tym wpisie?

Staraliśmy się przygotować krótką wersję i instrukcję, która pomoże Ci szybko i sprawnie przygotować wezwanie do zapłaty, tak by nie pominąć najważniejszych elementów. We wpisie znajdziesz:

 • Opis jak przygotować wezwanie do zapłaty
 • Dwa wzory wezwania do zapłaty (w opcji “zwykłej” i z ratami)
 • Wypełniony wzór wezwania do zapłaty
 • Krótki opis co zrobić, jeżeli wezwanie do zapłaty “nie zadziałało?
 • Odpowiedzi dotyczące najważniejszych terminów
Spis Treści
Zwiń
Rozwiń

Wezwanie do zapłaty  – od czego zacząć? | Krok 1

Zanim spotkają cię problemy z niesfornymi kontrahentami, powinieneś zwrócić uwagę na swoje własne podwórko.

To szalenie ważne!

Zadbaj o porządek, chronologię i kopie WSZYSTKICH dokumentów.

Musisz trzymać porządek w dokumentach. Im lepiej to zrobisz tym szybciej skompletujesz niezbędne do odzyskania twoich pieniędzy dokumenty. Mówię tu o zamówieniach, umowach, fakturach, paragonach, protokołach, potwierdzeniach dostawy/odbioru, a nawet wiadomościach e-mail. Na etapie windykacji wszystko może okazać się potrzebne i to szybko!

Co powinno się znaleźć w wezwaniu do zapłaty?

W obrocie przyjęło się, że proces windykacji naszych należności zaczynamy od wysłania wezwania do zapłaty. Co powinno się znaleźć w takim wezwaniu:

 • przede wszystkim oznaczenie naszego przedsiębiorstwa, czyli firma (pełna nazwa pod którą działamy), adres i ewentualnie telefon lub mail.
 • po drugie precyzyjne określenie kwoty, którą nasz kontrahent jest nam winien oraz tytułu, czyli z czego wynika ten jego dług (przykład: xxx zł tytułem faktur VAT nr xx/xx).
 • po trzecie termin w którym oczekujemy płatności z jego strony (bo inaczej zrobi się nieprzyjemnie, sztywno i wszyscy będziemy musieli tracić czas w sądach).

Reasumując: sztampa.

Sztampy można jednak uniknąć. Pamiętajcie, że celem całego procesu windykacyjnego jest odzyskać pieniądze, przy jak najmniejszych kosztach i zaangażowaniu czasowym.

Jeśli ktoś ma problemy z płynnością finansową, czemu nie zaproponować mu w tym wezwaniu jakiejś ratalnej spłaty należności. Najlepiej zrobić to poprzez wskazanie wysokości i ilości rat, na które jesteśmy w stanie rozłożyć mu spłatę (przykład: Jesteś mi dłużny 2000 zł, proponuję abyś spłacił mi tę należność w 10 miesięcznych ratach, każda po 200 zł).

Dodatkowo musicie pamiętać o możliwościach jakie daje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jeśli waszym dłużnikiem jest podmiot gospodarczy (obojętnie od formy), wobec którego nie toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne to możecie takiego dłużnika obciążyć dodatkowo kosztami odzyskiwania należności oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych.

UWAGA! W dniu 1 stycznia 2020 r. w życie wejdzie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Od tego dnia ustawa będzie nosić nazwę ustawy „o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

Przed nowelizacją, na podstawie art. 10 ustawy można było żądać od kontrahenta rekompensaty stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Po zmianach art. 10 ustawy wprowadził widełki i teraz możemy od spóźnialskiego kontrahenta żądać rekompensaty w wysokości:

 1. równowartości 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
 2. równowartości 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 3. równowartości 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Rozkodowując prawniczy język przeliczając rekompensatę musicie zwrócić uwagę na termin płatności wskazany przez was w fakturze np. jeśli termin płatności ustaliliście na 30 marca 2019, to przeliczacie rekompensatę wg kursu z dnia 28 lutego 2019 r., czyli ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc w którym świadczenie stało się wymagalne.

Zgodnie z art. 7 omawianej ustawy od dnia wymagalności roszczenia (czyli od następnego dnia po wyznaczonym w fakturze terminie płatności) do dnia rzeczywistej zapłaty przysługują wam ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, pod warunkiem, że:

 1. wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
 2. wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie (przy czym fakturę uznaje się za umowę, jeśli takowej nie spisano).

Na dzień dzisiejszy stopa odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stanowi 11,5% w stosunku rocznym.

Sugeruję, aby wezwanie wysyłać listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem obioru.

Pobierz wzór wezwania do zapłaty:

Niżej znajdziesz wzór wezwania do zapłaty – możesz go pobrać:

Sądowa egzekucja należności pieniężnych w praktyce | Krok 2

Jeżeli wezwanie do zapłaty nie zrobiło wrażenia na Twoim nierzetelnym kontrahencie, czas wytoczyć cięższe działa.

Oblicze Temidy niejednego przeraża i obrzydza, szczególnie w czasach bezgranicznie bezowocnej dyskusji o jej kondycji.

Jako zawodowy prawnik zapewniam, że nie jest tak źle, jak donoszą media. Nie jest też dobrze.

Ilość przepisów i zawiłość procedur może każdego doprowadzić do stanu umysłowej agonii. Musisz to wszystko przełknąć i uzbroić w cierpliwość bo sąd to miejsce, gdzie znajdziesz pomoc w omawianej sytuacji.

Zanim tam staniesz oko w oko z Temidą, zastanów się czy chcesz to zrobić sam, czy też za pośrednictwem fachowców.

Jeżeli rozważasz pójście ze swoją sprawą do fachowców, to musisz wiedzieć o następujących rzeczach:

1. Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata.

Każda kancelaria stosuje swoje własne stawki. Przy większych kwotach do wyegzekwowania prawnicy dopuszczają zazwyczaj możliwość negocjacji stawki.

Zdecydowana większość radców prawnych lub adwokatów, jako podstawę określania stawek bierze rozporządzenia ministra sprawiedliwości określające minimalne stawki wynagrodzenia prawników:

W sprawach o zapłatę znajdą zastosowanie par. 2 i par. 3 obu rozporządzeń, to znaczy, że wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od wysokości twojego roszczenia (długu do wyegzekwowania).

I pamiętajcie, że zawody prawnicze takie jak adwokat, czy radca prawny podlegają ścisłym zasadom etycznym oraz posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC na wypadek zawodowej wtopy.

2. Profesjonalna windykacja

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych, które za ciebie zrobią wszystko, aby odzyskać twoje pieniądze. Na większości stron internetowych takich firm można zapoznać się z cennikami. Każda z tych firm działa podobnie – dzwonią, chodzą, piszą itd., innymi słowy nie odpuszczają dłużnika na krok.

Mogą trochę więcej niż adwokaci i radcowie, bo nie obowiązuje ich żaden kodeks etyczny. To samo tyczy się pobieranego wynagrodzenia.

3. Opłaty sądowe, a koszty zastępstwa procesowego

Musisz wiedzieć, że wniesienie sprawy będzie się dla ciebie wiązać z obowiązkiem poniesienia opłat sądowych. Jeśli twój prawnik wygra sprawę Sąd zasądzi od twojego kontrahenta obowiązek zwrotu tych kosztów i dodatkowo obciąży go kosztami zastępstwa procesowego (co zwyczajowo stanowi wynagrodzenie twojego prawnika).

4. WAŻNE! WAŻNE! WAŻNE! Przygotuj się!

Jak już zdecydujesz komu przekażesz sprawę, to na wizytę weź ze sobą wszystkie dokumenty powiązane ze sprawą (faktury, maile, zamówienia, oferty).

Samodzielne wniesienie sprawy łączy się z obowiązkiem:

 • przygotowania pozwu, złożenia opłaty i wniesienia pozwu do Sądu – w sprawach do 20.000 zł związanych z płatnością faktur VAT twoja sprawa zostanie rozpoznana w postępowaniu gospodarczym uproszczonym.
 • po otrzymaniu orzeczenia (w sprawach o zapłatę będzie to sądowy nakaz zapłaty) będziesz musiał sprawę przekazać komornikowi. Po ostatniej reformie postępowania egzekucyjnego wniosek o wszczęcie postępowania można sporządzić na urzędowym formularzu. Druk znajdziesz tutaj.

Ile jeszcze będę czekał na swoje pieniądze? | Krok 3

Cierpliwości mój młody padawanie – jak rzekłby Mistrz Yoda.

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty trwa od miesiąca do nawet 5 miesięcy, w zależności od sądu. Nie ma tym zakresie żadnej reguły. W sądzie do którego ja kieruję najwięcej spraw, czasami otrzymam nakaz po dwóch miesiącach, a czasami po czterech.

Nasz nieuczciwy kontrahent będzie miał dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu od wydanego przeciwko niemu nakazowi. Jeśli pozwany ze swojego uprawnienia nie skorzysta to nakaz uprawomocni się. Dodaj kolejny miesiąc i mamy już – w najgorszym wypadku – pół roku, od wniesienia sprawy do uprawomocnienia się orzeczenia.

Jak już mamy prawomocność to pozostaje nam wystąpić z wnioskiem o klauzulę wykonalności. Ta skomplikowanie brzmiąca klauzula to innymi słowy glejt, który sąd przybija na nasz nakaz potwierdzając jego wykonalność i nakazując wszystkim jego wykonanie.

Zaopatrzeni w nakaz z klauzulą, szczęśliwi i spełnieni, ślemy wszystko do komornika polecając mu wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Nikt w tym kraju nie pracuje za darmo (co innego „na darmo”) więc trzeba będzie komornikowi coś zapłacić – stawki są urzędowe i podobne – o wszystkim zostaniecie przez komornika poinformowani.

Większość komorników działa sprawnie i mniej więcej po miesiącu będziemy wiedzieć, czy nasz kontrahent ma majątek, czy też jest pusty jak moje miasto po godzinie 20:00. 

Jeśli się nie uda za pierwszym razem, może uda się za kilka lat – pamiętaj, że prawomocne orzeczenie sądowe przedawnia się z upływem 6 lat, przy czym każde wszczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje, że termin ten będzie biegł od nowa. I tak w kółko – o ile będziesz skrupulatny.

Pobierz wzór wezwania do zapłaty:

Niżej znajdziesz wzór wezwania do zapłaty – możesz go pobrać:

Koniecznie przeczytaj inne artykuły w dotyczące odzyskania należności w małej firmie:

Ten artykuł stanowi część większej serii, którą przygotowaliśmy w kontekście odzyskania pieniędzy za niezapłacone faktury. Przeczytaj pozostałe:

Masz pytania dotyczące wezwania do zapłaty lub egzekucji należności?

 

Jeżeli coś w artykule jest niejasne, coś trzeba doprecyzować – pisz śmiało w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć.

Oceń artykuł
[Głosów: 0 Średnia: 0]
$s
Autor
Jerzy Stanisław Jossé
Jerzy Stanisław Jossé – jestem radcą prawnym i wspólnikiem w rodzinnej kancelarii. Zawodowo zajmuję się stałą obsługą mniejszych i większych przedsiębiorców z wielu różnych branż. Prócz tego zarządzam kancelarią, więc z wieloma problemami moich klientów spotykam się również w swojej działalności.

Podobał Ci się ten artykuł?

Zapisz się do newslettera, otrzymuj informacje o nowych artykułach, odbierz dostęp do ponad 60 wzorów dokumentów, szablonów, grafik i Exceli.

Zostaw komentarz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Pobierz darmowy, gotowy wzór polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronę internetową małej firmy, strony autorskiej lub bloga.

Uzupełnienie wzoru zajmie Ci kilka minut. Wystarczy wpisać w nim Twoje podstawowe dane.
Nasz wzór polityki prywatności jest prosty, czytelny, ZAWSZE aktualny, 100% zgodny z prawem.

Cześć jestem Radek i witam Cię na blogu SardynkiBiznesu.pl! Znajdziesz tu artykuły poświęcone najważniejszym zagadnieniom związanym z prowadzeniem małej firmy: marketing, prawo, księgowość, public relations, zarządzanie i IT. Mamy nadzieję, że dzięki nam oszczędzisz dużo nerwów, czasu i pieniędzy, a prowadzenie biznesu stanie się prostsze. Więcej

Pobierz BEZPŁATNY 

wzór polityki prywatności + 

materiały marketingowe 
dla małej firmy

 

POBIERZ!

Wypełnij formularz. Materiały otrzymasz OD RAZU.